Mag men van de studie der tropische flora groote uitkomsten voor belangrijke biologische problemen verwachten, in niet mindere mate is dit het geval voor dat andere uiterste der plantenwereld, dat bekend is als de flora der woestijnen. Heeft ginds een overmaat van warmte en vocht een weelderigheid van gewas bewerkt, die aan het onderzoek onuitputtelijke schatten aanbiedt, hier heeft groote schaarschte aan water, eveneens met hooge temperaturen verbonden, niet minder merkwaardige vormen en verschijnselen teweeg gebracht. Feitelijk is het verschil tusschen gewone flora’s en die der woestijnen grooter dan de tegenstelling met de tropen. De werking der factoren is duidelijker, en een studie daarvan belooft, naar het schijnt, veel meer. Soms is droogte de eenige oorzaak der afwijkende verschijnselen, maar in bizondere gevallen gaat zij gepaard met ongewone samenstellingen van den grond. Beide gevallen zijn in hun werking op de plantenwereld nog slechts zeer onvolledig bestudeerd , beide zijn zoowel voor de wetenschap als voor den landbouw van het hoogste gewicht.