Een der schoonste vogels van ons land is de Wielewaal, gewoonlijk goudlijster en goudmeerl genoemd, in sommige streken ook gele gouw. Men krijgt hem echter zeldzaam te zien, want hij is uitermate schuw. De Wielewaal heeft de grootte van den zwarten lijster, eer grooter dan kleiner; de kleur is een fraai geel met zwart; zwart zijn de vleugels, de slagpennen met geelachtig witte zoomen, de teugels en de staart op een derde ongeveer na, want de beide middelste staartpennen zijn geheel zwart, de overige over 1/3 aan de uiteinden citroengeel. Alle overige deelen zijn citroengeel.