Van tijd tot tijd, en dan nog in zeer enkele exemplaren, komt in den handel een buitenlandsch sijsje voor, meestal enkele mannelijke exemplaren, zelden een paar, dat nog zeer weinig bekend is en waarschijnlijk tot de vogelfauna van Suriname en de West-Indische eilanden behoort. Het vogeltje is bekend onder de namen Zwartkop sijsje, bij de Duitschers ook Kapuzenzeizig en Westindischesof Klein rood Kardinaaltje genoemd; de Franschen noemen het Serin à tête noire, de Engelschen Red blackheaded Gold-finch. Latijnsch: Carduelus cuculatus, Swns; Pyrrhomitris cucullata, Bp. Gr.