Er komen, voor zoover ik heb kunnen nagaan, vijf soorten van Arara’s in Suriname voor, nl. de nog al bakende macao, de ararauna, de roodhand, de roodrug en de blauwneus-ara. Onder Arara’s (men schreef vroeger Ara’s, doch dit is gebleken niet juist te zijn) begrijpt men de grootste papagaaien met lange staarten, de »reuzen onder de papagaaien”, zegt Dr. uusz. Zij kenmerken zich door grootte, kleurenpracht, grooten en sterken snavel en langen staart. De grootte wisselt af van die van een duif tot die van een gewonen haan , natuurlijk zonder den langen staart. De snavel is onder die der papagaaien het sterkst en grootst, zóó sterk dat de Arara’s er de steenharde palmnoten mede kunnen verbrijzelen.