Onder den naam Cercopitheken begrijpen de dierkundigen een geslacht van apen, dat in het gewone spraakgebruik den zonderlingen naam van Meerkatten draagt. Als voorbeeld van deze soort kan dienen de ap, die men overal in beestenspellen en diergaarden aantreft. Hoe zij aan den zonderlingen naam van Meerkatten zijn gekomen is moeielijk te zeggen, daar zij nòch eenige overeenkomst met onze kat vertoonen, nòch iets met hot meer te maken hebben. Volgens ureum is de naam ontstaan door verbastering van het woord Merkat, welken naam de Indiërs aan een dezer soorten geven. De Meerkatten onderscheiden zich van de slank-apen door het sterker vooruitpuilend gelaat, door het bezit van wangzakken en doordat de laatste kies der onderkaak vier knobbels heeft.