De Zwarte- Baviaan, ook Moor- en Kuif-Baviaan genoemd wordt door den eenen dierkundige tot de Makaken, door den anderen tot de Bavianen gerekend. In vele opzichten komt hij met de echte Hondskopapen (Bavianen) overeen. Mag hij misschien ook al geen echte Baviaan zijn dan heeft hij er toch zeer veel van. Men kan hem beschouwen als een overgangsvorm, die de kenmerken der beide genoemde groepen bezit. De inboorlingen van Celebes noemen hem Dihé.