De dieren, welke men onder den naam Half-apen aanduidt, werden in vroegeren tijd onder de echte apen gerekend. Later scheidde men ze daarvan af, door ze in eene eigen afdeeling te vereenigen, die men eene onder-orde der apen noemde. Thans worden zij echter, volkomen van de apen gescheiden, in eene afzonderlijke orde vereenigd. Men werd tot deze afscheiding successievelijk gebracht door de wetenschap, dat de overeenkomst van deze dieren met de apen te gering is. Hun lichaamsbouw, hun gebit, wijken grootelijks af. Men kan ze beschouwen als een overgangsvorm tusschen de apen en de insecten-etende-roofdieren, met name de buideldieren.