Bovenaan de verschillende katten, welke in onzen Indischen archipel voorkomen, staat de alom bekende en gevreesde Koningstijger, de geesel van vele streken in ons schoon Insulinde. Wat de leeuw is in Afrika, is de Koningstijger in Indië, het grootste roofdier, de meest gevreesde der katten, even gevaarlijk voor den mensch als voor het dier. Gevaarlijk door zijne enorme kracht, vraatzucht en bloeddorst, gevaarlijk bovenal, omdat hij zich door het voortdringen der cultuur niet laat verjagen en de bevolkte streken volstrekt niet mijdt.