»Een Zuid-Aziatische, met uit vlekken bestaande strepen geteekende kat”, zegt BREHM, »de Nevelpanter, de Hariman dahan of Boomtijger der Maleiers, komt door zijn langgerekten romp met krachtige, kleine pooten, den kleinen zeer stompen kop met de afgeronde ooren en de lange, zachte vacht, welker teekening nog meer of min aan die van den Koningstijger herinnert, dezen het meest nabij.” Deze Nevelpanter, door de Maleiers, volgens dr. HAGEN, Rimau akar genoemd, wordt ook onder de namen Boomtijger, Grauwe Panter en Schildpadtijger vermeld en komt, zoover bekend, alleen voor op Sumatra en Borneo.