Er leeft in de Vereenigde Staten van Amerika een hagedis, Phrynosoma blainvillei, waarvan het verhaal ging, dat het diertje, om zich te verdedigen, bloed uit de oogen naar zijn vervolger spoot. Het is wel te begrijpen, dat deze vertelling door ieder wetenschappelijk man naar het rijk der fabelen werd verwezen. Iets zoo ongewoons als dit verdiende geen geloof, en waarschijnlijk zonder een onderzoek in te stellen, verklaarde men het voor eene sage. Bovendien, om den twijfel nog te bevestigen, het verhaal kwam uit Amerika. Daar verschijnt echter een werk: Edw. Drinker Cope, The Crocodilians, Lizards and Snakes of North-America, waarin het bestaan van dit zonderlinge verdedigingsmiddel volkomen wordt bevestigd. Het stuk volgt hier: „Volgens dr. STEYNEGER moeten de bekende verhalen over het spuiten van bloed uit de oogen, door Phrynosoma blainvillei, stellig worden geloofd en een voorwerp der medegebrachte verzameling is de euveldader, die dr. O. P. HAY aanleiding gaf tot het schrijven van zijn belangrijk artikel. Het bedoelde exemplaar werd mij (STEYNEGER) levend toegezonden, juist omdat het, toen het gevangen werd, bloed had gespoten. Het begeleidend, op verlangen van dr. HAY publiek gemaakte schrijven van den heer BAILEY, luidde als volgt: Kernville, Cal. den 11 Juli 1891.