Het eenige in den Indischen Archipel in het wild levende rund is de bekende Banteng; want ofschoon ook de buffel of karbouw in verschillende streken in het wild wordt aangeiroffen, zijn dit geen eigenlijke oorspronkelijk wilde dieven maar verwilderde karbouwen. De Banteng daarentegen behoort tot de weinige nog levende oorspronkelijke runderen en tot de schoonste daarvan. Hij heeft veel overeenkomst met ons rund, maar de koe is altijd aanmerkelijk kleiner dan de stier. Deze bereikt, als hij volwassen is, van de punt van den snuit tot den staartwortel, eene lengte van 2.60 M.; de kop is 0.62, de staart 0.92 M. lang, de hoogte van den schoft bedraagt 1.76 en de afstand tusschen voor- en achterpooten 0.83 M.