Een zeer goede bekende van de koffieplanters is ongetwijfeld de Koffierat, al is hij geen rat maar een soort van civetkat. De meest gewone inlandsche naam van de koffierat is Moesang, zooals de Maleiers hem noemen, ook wel Moesang akkar. Maar behalve onder deze is hij nog onder vele namen bekend, zooals op Java onder die van Tjaro-ko-os en Tjaro boelan, welke benaming betrekking heeft op de lichtere of donkerder kleur van den kop; verder Tangeloeng en Loewak. Op West-Sumatra wordt hij ook Moesang boelan genoemd, terwijl hij op Borneo, behalve als Moesang door de Dajakkers, als Moentjien wordt aangeduid. Op de Aroe-eilanden noemt men hem Detirian, op de Zuid-Ooster-eilanden Ale. De Koffierat is vrij algemeen verspreid in den Archipel. Hij komt voor op Java, Sumatra, Borneo, Timor, Ceram en op de Bawean-, de Soela-, de Aroe- en de Zuid-Ooster-eilanden.