In het derde deel van het pas verschenen werk van dr. H. Breitenstein »21 Jahre in Indien, Sumatra”, komt eene mededeeling voor betreffende een bizonder grooten Orang-oetan, waarvan de maat alle mij bekende overtreft. De gemiddelde lengte van Orang-oetans is + 1.5 M. Dr. B. nu deelt het volgende mede: »In het vorige jaar (1901) kreeg ik van een mijner patiënten de huid van een Orang-oetan, welken hij in Deli had geschoten. Hij liet het lichaam met de handen aan een stang bevestigen en de stang zoo hoog houden, dat de voeten van het dier den grond raakten. De jager was een groote man (178 cM. groot) en liet zich met den aap fotografeeren. Mijn patiënt reikt met zijn hoofdhaar tot aan den schouder van den Orang-oetan. Ik bezit de fotografie nog en op grond daarvan kan ik een oordeel uitspreken. Ik heb gedurende mijn 3Vs jarig oponthoud in Borneo meer dan 20 Orang-oetans gemeten en geen enkele was grooter dan 150 cM. Ik moet dus aannemen dat deze aap òf bij uitzondering een reus is, òf dat de Orang-oetans van Sumatra grooter zjjn. De huid met den schedel is in het bezit van het Weener Museum”. In de eerste plaats schijnt men hier wel ter dege met een reus te doen te hebben. De lengte tot de schouders was 178 cM.; voegen we daarbij 0.30 voor het hoofd, dan was deze Orang 208 cM. lang.