»Onder alle vogels is het geslacht Pingoeïn onze bizondere belangstelling overwaard, omdat wij hier te doen hebben met een vogel, die zich aan zijn eigenaardige levenswijs op het nauwst heeft aangepast en daardoor, door hare geheele lichaamsbouw, afwijkt van den als typisch geldenden vogelvorm.« Met deze woorden begint dr. Alex. Sokolowsky zijne beschrijving van de pingoeïns.