Over dit geval heeft Dr. E. VAN DER VEN in de laatste Januariaflevering van dit tijdschrift het een en ander medegedeeld, ’t welk ik kan aanvullen met eenige bijzonderheden, die aan mijn geachten vriend niet bekend konden zijn. Eenige woorden ter inleiding zullen wellicht voor de lezers van het Album der Natuur niet overbodig zijn.