Het werktuig, waarvan de naam boven dit opstel geschreven staat, zal aan de lezers van het »Wetenschappelijk Bijblad” bij name bekend zijn. In de volgende bladzijden zullen wij hen in de gelegenheid stellen de kennismaking inniger te doen worden, te meer omdat de uitkomsten met dit werktuig verkregen onder de belangrijkste van de laatste jaren behooren. Om zich juist voor te stellen welk doel de maker van den Bolometer voor oogen had, zal het niet ongewenscht zijn het volgende in herinnering te brengen.