We zijn in de veelbezongen Meimaand! Niet altijd komt haar de eer toe, die in lied en geschrift aan haar wordt toegezwaaid, want »zij kan November zijn«. Wanneer de wind zoo dagen achtereen uit het Noordoost droog opblaast, dan is er weinig geur en fleur; maar dikwijls toch ook komen er mooie dagen, en meermalen ook kan men met recht spreken van »de lieve Mei, die bloem en blad geeft, waar April pas een steel bezat.« Ja, de Mei staat hoog aangeschreven bij allen, die gaarne wandelen in het vrije veld, en aan een enkele nachtvorst storen bloemen en vogels zich niet. Zij gaan hun gang, omdat hun tijd gekomen is.