Niet lang geleden deelde de heer S. MUHUIZEN van Sappemeer mij mede, dat hij een onwelkomen gast in zijn huis had gezien n. l. een kraai — zooals hij hem onder dien algemeenen naam noemde — die de goudvischjes uit zijn vijver haalde. Dit voor mij geheel vreemde feit wekte mijn belangstelling; ik wilde daar meer van weten en verzocht daarom genoemden heer er eens goed op te letten en zoo mogelijk den dief te schieten om dan te zien welke soort het kon zijn, de Corvus corone of de Corvus frugilegus.