De meest op het kneutje gelijkende vogel is het fratertje of heidebarmpje; het onderscheidt zich echter van het eerste daardoor, dat het in ons land niet broedt en alleen in den trektijd bij ons verschijnt. Zijn bakermat is het noorden van Groot-Brittanje en Skandinavie, vanwaar het in den winter tot zelfs in Zuid-Europa verhuist. Het nestelt dicht bij den grond in struiken, ook schijnt het zich daar gaarne in op te houden; ik zelf heb eenmaal een exemplaar op de heide in Drenthe geschoten; dit was in ’t laatst van October. Verder wordt het nog veel gevonden in bergachtige streken, waar de alpenplanten tusschen de steenen uitschieten. In het hooge noorden vereenigt het zich gaarne in den trektijd met de barmsijsjes en andere soorten. Reeds in het zuiden van Zweden is het geregeld wintergast; waaruit men moet opmaken, dat het zeer ongelijk wegtrekt en zich veelal naar omstandigheden regelt. Het is een tamelijk goede zanger en als kooivogel best zijn kost waard.