Ja, de zomer ging langzaam plaats maken voor den herfst; was het in den beginne: »’t wordt herfstig,” thans luidt het: »’t is voor goed herfst.” ’t Ging ongemerkt. Evenmin als men met zijne oogen de golfjes kan volgen, die veroorzaakt worden door een in ’t water geworpen steen, is men in staat de grens van zomer en herfst te bepalen. Soms neemt men daarvoor aan het afvallen der bladeren, doch dit verschilt bij onze boomen zooveel, dat het onmogelijk eene juiste bepaling kan zijn.