Aan onderstaanden brief, gedagteekend Almelo 29 September 1881, vorleenen wij gaarne eene plaats. “Het lezen van een bericht in het “Album der Natuur” (1881, bl. 323) over een onweder op een bergtop in Zwitserland, geeft mij aanleiding u insgelijks eene dergelijke ontmoeting mede te deelen.