In een zijner brieven (1747) spreekt FRANKLIN schertsend van een partij, die hij met eenige vrienden zou houden aan de oevers van de Schuijlkill. Bij die gelegenheid zou alkohol aangestoken worden door de vonk van eene electrische ontlading, die over de rivier zou worden gezonden. Dan zouden zij een voor hun middagmaal bestemden kalkoen door een electrischen schok dooden en braden aan een electrisch braadspit voor een vuur aangestoken met een electrische flesch; en bij het eten zouden zij de gezondheid drinken van al de bekende electrici in Engeland, Holland, Frankrijk en Duitschland, uit geëlectriseerde bekers, onder het afschieten van geweren door middel van een electrische batterij. Wanneer men in onze dagen zoo’n electrisch gastmaal zou schilderen, hoe heel anders zou het er uit zien! Men zou zijn invitaties kunnen zenden per electrische telegraaf of telephoon. Een electrische tram zou de gasten naar het hotel brengen. Door een electrische schel zouden zij hunne aankomst kenbaar maken; met een electrische lift zouden zij naar de verdieping, waar het gastmaal was aangericht, worden opgevoerd en gebracht in een zaal door electrisch licht verlicht, waar zij zouden eten uit schotels, electrisch met goud of zilver bedekt en na den maaltijd zouden genieten van de muziek eener electrische piano.