Zij die bekend zijn met het gedeelte van het domein van Z. K. H. Prins Hendrik der Nederlanden, bekend onder den naam van het Baarnsche Bosch, zullen zich herinneren dat, als men van Baarn door genoemd bosch naar Soestdijk wandelt en den weg van de zoogenaamde berceaux volgt, ter linkerzijde eene clairière of open vak tusschen het geboomte wordt aangetroffen. Deze clairière, met gras bedekt, heeft eene aanzienlijke lengte bij eene breedte van 15 meters. Zij is rondom met opgaande eikenboomen beplant, en omgeven door een wandelpad van ongeveer 2 M. breedte. Deze clairière is bekend onder den naam van de eetzaal, omdat, naar verteld wordt, de stadhouder Prins Willem V op dit grasveld eenmaal met zijn hof en andere gasten een ontbijt of middagmaal zoude genuttigd hebben. Op deze plek werden, op Vrijdag den 11den September 1874,5 eikenboomen door den bliksem getroffen, en wel op zoo vreemde wijze, dat ik niet aarzel de lezers van dit maandschrift daarover te onderhouden.