Kennis is ongetwijfeld een begeerlijke bezitting voor den mensch. Zij verhoogt duizendvoudig zijn kracht en zijn zelfvertrouwen. Zij is zijn machtigste bondgenoot in den strijd, dien hij op aarde te voeren heeft. Is het bezit van kennis dan in hooge mate gewenscht, het hoogste, wat de mensch begeeren kan, is het niet. Wie kent niet de schoone en diepzinnige woorden van LESSING : “Wenn Gott in seiner Rechten alle Wahrheit, und in seiner Linken den einzigen immer regen Trieb nach Wahrheit, obschon mit dem Zusatze, mich immer und ewig zu irren, verschlossen hielte und spräche zu mir: wähle! Ich fiele ihm mit Demuth in seine Linke und sagte: Vater gib! die reine Wahrheit ist ja doch nur für Dich allein !” ¹