Het verschil van de phasen bestaat, zooals wij zagen, in verschil van aggregaatstoestand, van allotropischen toestand of van samenstelling. Beschouwen wij uit dit oogpunt water.