Ik herinner mij nog zeer goed, als jongen, vreemd te hebben opgekeken, toen ik eens van een land las, waar alles anders was dan bij ons, waar de bladeren zóódanig aan de takken zaten, dat zij geen schaduw opleverden; waar de pit buiten om de kers groeide in plaats van er in; waar de vogels haren hadden in plaats van vederen; waar de zwanen zwart waren in plaats van wit, waar de dalen onvruchtbaar waren en het hooge bergland vruchtbaar was, en ik weet niet wat al meer. Dat land was Australië.