Onder de trekvogels van ons gewest zijn de kievieten voorzeker de belangrijkste; vandaar dat BREHMT zegt; “die Kiebitze sind die Charaktervögel des Landes (Holland), welche ebenso zum Landschaft gehören, wie die Wassergräben, die schwarzweisse Kühe, die Windmühlen” u. s. w. Aangezien er over deze vogels bereids veel is geschreven, b. v. door BREHM, DR. BURGERSIJK, DR. VENEMA in ’t Album der Natuur 1859, en D. H. WINKLER, in de Blikken in ’t leven, in 1859, en andere geleerden, acht ik het overbodig, om in dit stukje eene biographie van de kievieten te geven, maar verwijs naar die werken.