Na zoolang stilgestaan te hebben bij de thermodynamica en de kinetische moleculairtheorie, gaan wij over op het gebied der lichttheorie, waartoe prof. ZEEMAN — de thans algemeen bekende ontdekker van het naar hem genoemde spectrale verschijnsel — eene belangwekkende bijdrage leverde. »Anomale voortplanting van lichtgolven”, zoo stond de bijdrage op de lijst der werkzaamheden aangekondigd.