Een belangrijke strijd over de afstammingsleer begon in 1830 in de Fransche academie van wetenschappen tusschen CUVIER en GEOFFROY SAINT-HILAIRE. GEOFFROY, de schrijver eener »Philosophie Anatomique« was in de groote hoofdzaak de meening toegedaan van zijn vriend en geestverwant LAMARCK, den schrijver der in 1809 verschenen »Philosophie Zoologique«, waarin de transformatie- en descendentie-leer wordt verdedigd en verklaard, vooral door den invloed der uitwendige omstandigheden (le milieu ambiant) en het gebruik en niet-gebruik der organen.