Op een paar uitzonderingen na, hebben de zoogenaamde astronomische reizen steeds te water kunnen geschieden. Meestal werd daartoe van een speciaal voor de opberging van tijdmeters ingericht roeivaartuig gebruik gemaakt, dat, met korte riemen of pagaaien voortbewogen, niet aan schokken onderhevig was; de door berekening gevonden invloed van het transport op den gang der tijdmeters was, op die manier reizende, in gewone omstandigheden vrij onbeduidend.