De vraag of wij in Nederland een nieuwe geologische kaart zullen zien tot stand komen, of een nieuwe bewerking noodig of nuttig mag worden gerekend, is tegenwoordig in verschillende kringen aan de orde. Verschillende schrijvers1 hebben hun gevoelen in vaktijdschriften uitgesproken; in een tijdschrift, dat een broederen kring van lezers vindt, werden bovenstaande en verwante vragen nog niet aangeroerd. Hierin vond ik aanleiding tot het schrijven der navolgende regels. Ten einde het overzicht der vele feiten gemakkelijker te maken, zal ik als leiddraad mij de volgende vragen stellen; 1°. Wat verstaat men onder een geologische kaart? 2°. Wat geeft ons de geologische kaart van STARING? 3°. Is de geologische kaart van STARING een zuiver beeld van STARING’S inzicht in de geologie van Nederland? 4°. Waarom voldoet de geologische kaart van STARING niet aan onze tegenwoordige eischen? 5°. Hoe moeten we tot een nieuwe geologische kaart geraken? 6°. Hoe vervaardigt men een zoogenaamde geologische kaart? 7°. Welk nut mogen wij van de vervaardiging eener nieuwe geologische kaart van Nederland verwachten? 1°. Wat verstaat men onder een geologische kaart?