Alle organismen hebben voor den opbouw van hun protoplasma stikstof noodig. De voornaamste bronnen van stikstof zijn: salpeter, ammoniak, de organische stikstofverbindingen en de vrije stikstof uit de atmosfeer. Allereerst zullen wij nagaan uit welke bronnen de plant stikstof put en boe ze deze verwerkt, waarbij wij voorloopig alleen die planten zullen beschouwen, welke bij hare voeding van andere organismen onafhankelijk zijn.