Waarlijk lezer, men behoeft geen pessimist te zijn om zich bij het lezen der bovenstaande regelen, ontleend aan het bekende gedicht van TOLLENS »De overwintering der Hollanders op Nova-Zembla”, van het door hem bezongen oord een alles behalve opwekkende en aanlokkelijke voorstelling te maken. En dan — het is zonderling maar er schijnen van die namen te zijn, waarvan men bepaalde, eenmaal vastgehechte begrippen niet los kan maken. Vraag aan tien menschen welke meening zij van Nova-Zembla hebben en minstens acht er van zullen u iets zeggen, dat wonderwel met de zooeven aangehaalde woorden van TOLLENS overeen-