Evenals nagenoeg alle andere wetenschappen is ook de geographie in onze ten einde spoedende 19de eeuw met reuzenschreden vooruitgegaan ; de kennis van den toestand der aarde, zoo in de tropen en in de poolgewesten als in de gematigde luchtstreek, heeft ontzaggelijke vorderingen gemaakt en bij voortduring brengen wetenschappelijke tijdschriften, dag- en weekbladen ons berichten van teruggekeerde reizigers, die nog weer meer tot die kennis hebben bijgedragen. Wanneer wij de kaarten van vóór 90 of ook van vóór 50 jaren vergelijken met die van heden dan staan wij verbaasd over den omvang en rijkdom der resultaten, die in zoo betrekkelijk korten tijd zijn verkregen.