Nadat mijn vorig opstel: “Hoe sluipwespen den vijgeboom (Ficus carica L) bevruchten” roods was afgedrukt en op bladz. 340 van den vorigen jaargang was opgenomen, verscheen in de Mittheilungen aus der Zoöl, Station zu Neapel. III Bd. IV Heft, de verhandeling van Dr. P. MAYER, den medewerker van Dr. VON SOLMS—LAUBACH over de sluipwespen van den vijgeboom. Aan deze verhandeling, overrijk aan belangwekkende bijzonderheden over het leven en den ontleedkundigen bouw van dit insect en aanverwanten, ontleen ik de nevensgaande figuren alsmede hetgeen hieronder volgt en dienen moet om den inhoud van mijn vorig opstel aan te vullen.