Wij ontvangen van den heer J. TEN CATE, d.d. 28 November 1884, den volgenden brief, dien wij plaatsen, zonder daardoor eenige verantwoordelijkheid op ons te willen nemen voor de waarheid van het feit als gevolg, en nog minder als onmiddellijk gevolg, van de elektrische ontlading. Aan de Redactie van het tijdschrift »Album der Natuur.”