Erythroxylon Coca is zóó algemeen en reeds zóó lang in kultuur, ook in de landen , die verondersteld worden als het vaderland dezer species, dat men niet met zekerheid weet van waar de eerste planten werden ingevoerd en waar zij werden ontdekt. De Spaansche veroveraars van Zuid-Amerika geraakten bekend met het gebruik der coca door de Indianen. NICOLAS MONARDES, een Spaansche arts, gaf in 1565 te Sevilla een werk uit over de artsenijen, die van de nieuwe wereld waren ingevoerd, waarin eene beschrijving voorkomt van de cocabladen, ontleend aan de notitiën van PEDRO CIEÇA en anderen, tevens van de wijze van verzamelen en drogen; hij zegt dat zij het voornaamste handelsartikel van dien tijd uitmaakte en als ruilmiddel, in plaats van geld, diende onder de Indianen van Zuid-Amerika.