Het verschil in plantengroei tusschen kusten- en continentaalklimaat kan, zonder twijfel, het best worden nagegaan in den groei van planten die in de gematigde luchtstreek algemeen gekweekt worden tot verschillende doeleinden, aangezien ieder klimaat zijn eigen flora heeft. Of het klimaat van een landstreek gunstig voor deze planten is of niet, blijkt in de eerste plaats uit hunne verspreiding naar het noorden; derhalve zullen wij trachten de noordelijke grenzen der belangrijkste planten te onderzoeken, hetzij deze laatsten in het eene land gekweekt worden en in het andere wild groeien of wel overal gekweekt worden.