Van deze nuttigste soort der grassen, die het hoofdvoedsel levert van millioenen der bewoners van de beschaafde wereld, bestaan vele variëteiten door de kultuur voortgebracht; van de wintertarwe vindt men er in het werk „Le meilleurs Blés” van Vilmorin 41, en van de zomertarwe 7 afgebeeld; van deze bestaan alweder verschillende vormen, zoodat men moeielijk het juiste getal van al die spelingen kan opgeven.