De Cephaëlis Ipecacuanha W., die den bekenden wortel (Poaya der Brazilianen) levert, groeit in de bosschen van verschillende landstreken in Zuid-Amerika, voornamelijk echter in de provincie Matto-Grosso in Brazilië. Hot terrein, waar de plant te vinden is, ligt in de dichte, vochtige bosschen van den rechter oever der Paraguayrivier en hare zijtakken, in de nabijheid van den 15en graad Z.B. De plant, tot de Rubiaceae behoorende, heeft circa 40 centimeter hooge, houtige stengels met circa 15 centimeter lange, eerst draadvormige, dan snel in dikte toenemende, met ringvormige zwellingen bedekte wortels. De bladen zijn kort, donkergroen en omgekeerd eivormig, circa 8 centimeter lang. De bloemen staan in hoofdjes van 8-10 stuks. Bloeitijd: Januari tot Maart.