De invloed der directe zonnestralen op den plantengroei is algemeen bekend, maar verdient toch eene nadere beschouwing. In de volgende regelen zullen wij slechts trachten eenige feiten te beschrijven met betrekking tot dit onderwerp. In de eerste plaats zal de uitwerking der zonnestralen in de tropische gewesten worden nagegaan en daarna in de gematigde en koudere luchtstreek.