DARWIN’S theorie over het ontstaan der koraalriffen heeft sedert haar verschijnen de geesten voortdurend in beweging gehouden. Sommige onderzoekers verwierpen deze theorie, die andere, niet minder geleerd, hardnekkig verdedigden. Het opstel van den heer NIERMEIJER in dit tijdschrift ( Alb. der Nat. 1890, biz. 325) geeft een juist overzicht van de hypothese van DARWIN en tevens het bewijs van haar val. Reeds in 1881 schreef J. J. REIN , naar aanleiding van een door hem ingesteld onderzoek op koraalriffen in ’t algemeen en de Bermuda’s in het bijzonder: Die Annahme bedeutender Senkungen innerhalb dès Gebietes der Korallenriffe s stützt sich auf Vermutungen und nicht auf exacte Beobachtungen.