Tijdens het verblijf der zoogenaamde Azteken te Utrecht werden van den knaap, Maximo, twee photographische afbeeldingen gemaakt, voor het Natuurkundig gezelschap aldaar; eene van voren en de andere in profiel. Naar deze photographiën zijn de afbeeldingen gecopieerd die de lezer op bijgaande platen vindt.