Er is nog eene afdeeling van vliegende dieren, welke, ofschoon de daartoe behoorende soorten in ligchaamsgrootte over het algemeen verre beneden de Vleermuizen en de Vogels staan, toch niet minder onze aandacht verdienen wegens de inderdaad voortreffelijke wijze, waarop hunne geheele bewerktuiging aan de behoeften van tot vliegen bestemde dieren voldoet. Ik bedoel do klasse der Insekten.