Bij gelegenheid van het in groot aantal verschijnen eener soort van Aphide, Phylloxera vastatrix, , aan de wortels der wijnstokken in Frankrijk , en die op sommige punten de wijnteelt met een geheelen ondergang bedreigt, beveelt MARTIN het begieten van den grond aan met een verdunde oplossing van hypophosphorzuur. Hij bezigde daartoe 2 grammen van dit zuur, zooals het verkregen wordt bij de langzame oxydatie van phosphorus door de lucht opgelost in 10 tot 12 liters water. De gelegenheid om op de genoemde wortelluis te experimenteeren ontbrak hem, maar het middel werd met goed gevolg aangewend, op gronden die larven van meikevers, mieren- en wespennesten bevatten. Het is onschadelijk voor de planten, mits er eene zekere hoeveelheid kalk in den bodem is, welke het zuur vastleggen kan. (Les Monties, XXII p. 170.)