In het October nommer van 1872 van het Philosophical Magazine p. 291, komt een opstel voor van den heer J.W.L. GLAISHER, getiteld: Notice respecting some new Facts in the early History of Logarithmic Tables , waarvan wij den inhoud hier verkort willen teruggeven, omdat het voornamelijk handelt over de groote verdiensten die zich reeds zeer vroeg twee Nederlanders, beiden inwoners van Gouda, hebben verworven door het bewerken en uitgeven van logarithmentafels. Het geboorteland der logarithmen is, gelijk men weet, Engeland. In 1614 gaf NAPIER zijn Mirifica Logarithmorum Canonis Descriptio uit, waarin de naar hem genoemde Napieriaansche logarithmen zijn ingevoerd. Zijn landgenoot BRIGGS verbeterde deze door het getal 10 als grondslag voor de berekening te bezigen, en in 1624 verscheen zijne Arithmetica Logarithmica, waarin de logarithmen der natuurlijke getallen van 1 tot 20.000 en van 90.000 tot 100.000, elk met 14 decimalen, gegeven zijn.