In het Museo di Fisica e di Storia Naturale te Florence ziet men een gedenkteeken, eenig in zijn soort. Het bestaat uit eene vestibule, die toegang geeft tot eene kleinere rechthoekige ruimte, met eene halfcirkelvormige tribune, waarop het standbeeld van GALILEI, door professor COSTOLI, is geplaatst. De wanden dezer ruimte zijn geheel bekleed met wit marmer en voortreffelijk uitgevoerde fresco’s. Er zijn er drie. Zij vertoonen elk een merkwaardig voorval uit het leven van GALILEI. In de eerste schilderij ziet men hem, terwijl hij de slingerende beweging der lamp in de hoofdkerk van Pisa gadeslaat; in het tweede biedt hij zijn verrekijker aan den Venetiaanschen senaat aan, en in de derde is hij voorgesteld als een oud man, in zijne woning te Arcetri, terwijl hij het wiskundige bewijs der wetten van den val der lichamen aan zijne leerlingen TORRICELLI en VIVIANI dicteert. Het standbeeld staat in een nis, op welker boog de sterrekundige ontdekkingen van GALILEI, — volgens de Italianen: de melkweg, de nevelvlek van Orion, de schijngestalten van Venus, de bergen der maan, de satellieten van Jupiter, de zonnevlekken en de ring van Saturnus, — op een blauwen grond zijn afgebeeld. Op de marmeren pilaren, die den boog dragen, zijn in basrelief de volgens zijne landslieden door hem uitgevonden werktuigen voorgesteld, namelijk de slinger, de hydrostatische balans, de thermometer, de proportie-passer, het magneetanker, de verrekijker en het mikroskoop. Onder de fresco’s en rondom het standbeeld zijn kleinere nissen, waarin eenige van GALILEI’S instrumenten bewaard worden: zijn verrekijker, een door hem zelven vervaardigd objectief, een proportie-passer, en een magneet met anker. Rondom het standbeeld zijn de borstbeelden van eenige zijner meest beroemde volgers geplaatst: TORRICELLI, VIVIANI, CASTELLI en CAVALIERI.