De heer C. BIDDIE deelt in Nature, 12 Nov. 1874, het volgende geval mede, door hem waargenomen toen hij te Madras zijn verblijf hield. Een bediende bracht hem op een morgen een zeer groote zwarte scorpioen, die vermoedelijk te lang op zijne nachtelijke tochten was nitgebleven en verdwaald was geraakt, zoodat hij zijn verblijfplaats gedurende den dag niet had kunnen terugvinden.