Wellicht herinneren zich nog eenige lezers het door Dr. DIOSCORIDES in zijn droom van Anno 2065 geziene tooneel, waarin eene Amerikaansche zangeres zich langs een der transatlantische telegraafkabels, door middel van den telephone, in eene zaal te Londen doet hooren. Het schijnt dat men thans in Amerika op weg is dien droom tot waarheid te maken, zoo nog niet voor de menschelijke stem, dan voor een muziekinstrument. In het Bulletin hebdomadaire N° 367, 15 November 1874, der Assosiation scientifique de France, leest men namelijk het volgende bericht, dat ontleend is aan de Annales télegraphiques, welke het op hare beurt hebben overgenomen uit het Amerikaansche dagblad Iron.