Reeds sedert overoude tijden wordt door de inwoners van Bengalen ijs gemaakt, en wel op eene wijze die het sterkst sprekend bewijs levert van de groote afkoeling, die het gevolg is van de uitstraling des bodems naar den helderen hemel, derhalve van dezelfde oorzaak, welke, gelijk WELLS het eerst heeft aangetoond, ook het verschijnsel voortbrengt dat wij “dauw” noemen. Ziehier wat de heer T. A. WISE, die gelegenheid had dit ijsmaken in een tropisch klimaat, te Hooghly niet ver van Calcutta, van nabij gade te slaan, daaromtrent in het tijdschrift Nature (4 Jan. 1872) heeft medegedeeld.